வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Saturday, July 22, 2017

திட்டமிடுவோம் ...திரள்வோம் ...


திட்டமிடுவோம் ...திரள்வோம் ...
அடுத்தகட்ட நகர்வை நோக்கி ...பயணப்படுவோம் ...
தனிக்கடை  சப்தங்கள் ...புறந்தள்ளி ...
சங்கநாதம் முழங்கி ...
உரிமைக்குரல் உயர்த்தி ...
சென்னையில் ...சங்கமிப்போம் ...