வலைபதிவு : M.விஜய் -மாவட்டசெயலர் - 9488720107

Thursday, January 11, 2018

வா ...பஸ்

Image result for tamilnadu transport strike image

போக்குவரத்து ஊழியர் வேலைநிறுத்தம் வாபஸ் 
ஆதரவளித்த 
அனைவருக்கும் நன்றி !!!

Tuesday, January 9, 2018

BSNL becomes first company in world to offer protection of E-mail from hackersclickhere

Monday, January 8, 2018


BSNL Corporate office issued orders regarding increase in the existing rate of employees contribution towards superannuation pension scheme in respect of directly recruited employees of BSNL from 3% to 5%  of Basic pay w.e.f.01.04.2017
நேரடி நியமன ஊழியர்களுக்கான பென்ஷன் திட்ட சதவீதம் உயர்வு 

Don’t privatise Air India, give it five years to revive, says Parliamentary panel

Image result for airindia image

Observing that Air India has always "risen to the occasion" at times of need, the Committee said "it would be lopsided to assess and evaluate the functioning of Air India solely from business point of view, as has been done by the NITI Aayog."more news